ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/138/2013 zmieniająca uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXII/138/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/137/2013 zmieniająca uchwałę nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXII/137/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/136/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXII/136/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXI/135/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 805
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXI/134/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XXI/133/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXI/132/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2013 - 2024.
Nr aktu prawnego
XXI/131/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/130/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXI/129/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji