ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XX/115/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XX/114/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XX/113/2012
Status
Zmieniony
Lp: 814
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XX/112/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIX/111/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/28/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 czerwca 2007r.
Nr aktu prawnego
XIX/110/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIX/109/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
XIX/108/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIX/107/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Nr aktu prawnego
XIX/106/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji