ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/204/2014 w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIV/204/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/203/2014 w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXIV/203/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/202/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
Nr aktu prawnego
XXXIII/202/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/201/2014 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIII/201/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIII/200/2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/200/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/199/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/198/2014 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/197/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/197/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXII/196/2014 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr xxxii/195/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
xxxii/195/2014
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji