ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XXI/135/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXI/134/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XXI/133/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXI/132/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2013 - 2024.
Nr aktu prawnego
XXI/131/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/130/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXI/129/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XXI/128/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
Nr aktu prawnego
XXI/127/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXI/126/2012
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji