Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Nr aktu prawnego
XVII/95/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/94/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu 2012r.
Nr aktu prawnego
XVI/93/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce 
Nr aktu prawnego
XVI/92/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XVI/91/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XVI/90/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – „Moje boisko - Orlik 2012” w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
XV/89/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach dla działki ozn. nr ewid. 941/7.
Nr aktu prawnego
XV/88/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
Nr aktu prawnego
XV/87/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
Nr aktu prawnego
XV/86/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji