Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/188/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXX/188/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/187/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXX/187/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/186/2013 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krzeszyce na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/186/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/185/2013 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXX/185/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/183/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/182/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Nr aktu prawnego
XXIX/182/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/181/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/180/2013 w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/180/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji