ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Czereśniowej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Czereśniowej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla  obszaru położonego przy ul. Czereśniowej
 
            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 27 listopada 2019 r. uchwały Nr XVI/322/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla  obszaru położonego przy ul. Czereśniowej.
          Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow)
          Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34,
66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
 
                                                                                                                                                                                                                                           Jacek Wójcicki
                                                                                                                                                                                                                                           Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                                                                                           Gorzowa Wielkopolskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 09:08:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 09:08:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 09:08:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV oświetleniowej na działkach nr 252/5, 252/9, 252/9, 252/7, 252/4, 252/3 obręb 3 „Wawrów” ul. Energetyków w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 września do 3 października 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-18 10:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-18 10:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18 10:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), Wydział Urbanistyki i Architektury zawiadamia o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV i budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nn-0,4kV na działkach nr 1227/2 i 1225 obr. 10 „Zamoście” ul. Sielska i ul. Kwiatowa  w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 września do 3 października 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 16:05:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-17 16:05:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 16:05:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 29.08.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.23.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej  P4 Sp. z o.o. nr GOR1040  na terenie  działki nr 809/4 obr.9 „Wieprzyce” przy ul. Warzywnej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od 20 września do 3 października 2019 r strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 15:52:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alina Gospodarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-17 15:53:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alina Gospodarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 15:53:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także uchwały Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, w zakresie naniesionych zmian wprowadzonych m. in. w wyniku uwzględnienia wniesionych uwag, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września do 2 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4 w sali sesyjnej o godz. 15:30.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta (ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomość opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Apanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Apanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-04 08:16:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Apanowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-04 08:20:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Apanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04 08:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »