ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zabiegu ulic Podmiejskiej i Łukasińskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-04 07:52:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zabiegu ulic Podmiejskiej i Łukasińskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. Uchwały Nr LXIV/791/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego u zbiegu ulic Podmiejskiej i Łukasińskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 8 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. -www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do dnia 26 marca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Apanowicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Apanowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-04 07:52:25
Wprowadził informację do BIP: Marta Apanowicz Data udostępnienia informacji: 2019-03-04 07:55:24
Osoba, która zmieniła informację: Marta Apanowicz Data ostatniej zmiany: 2019-03-04 07:55:24
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-21 11:25:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego
dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), a także uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4 w sali sesyjnej, o godz. 15:00.
 
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
 
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać:
 •  na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4,
  66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
 
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.
 
 
Jacek Wójcicki
    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Wysoczańska-Bednarska Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julia Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 11:25:29
Wprowadził informację do BIP: Alicja Wysoczńska - Bednarska Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 07:35:16
Osoba, która zmieniła informację: Alicja Wysoczńska - Bednarska Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 07:35:16
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu