ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 15:08:14

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późń. zm.)     
 
z a w i a d a m i a m
 
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. Uchwały Nr XLI/491/2017 z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pok. 8 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - www.bip.gorzow.pl.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
–  na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,
 
w terminie do 7 kwietnia 2017 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
                                                                                                         Jacek Wójcicki
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Nogieć Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Nogieć Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 15:08:14
Wprowadził informację do BIP: Paulina Nogieć Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 09:40:59
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Nogieć Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 09:40:59
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-23 09:18:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), a także uchwały Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, w zakresie naniesionych zmian wprowadzonych m. in. w wyniku uwzględnienia wniesionych uwag, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta Gorzowa Wlkp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 do 24 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00.
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4 w sali sesyjnej o godz. 15:30.
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta (ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomość opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Apanowicz Data wytworzenia informacji: 2017-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Apanowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-23 09:18:06
Wprowadził informację do BIP: Marta Apanowicz Data udostępnienia informacji: 2017-02-23 09:28:14
Osoba, która zmieniła informację: Marta Apanowicz Data ostatniej zmiany: 2017-02-23 09:28:14
Artykuł był wyświetlony: 289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu