ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.: dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą a Kanałem Siedlickim; dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3; dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta; dla obszarów położonych przy zachodniej granicy miasta na terenach leśnych oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-30 16:20:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddizaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.:
  • Uchwały Nr LXV/817/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kasprzaka, ul. Krętą a Kanałem Siedlickim,
  • Uchwały Nr LVII/710/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/837/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3,
  • Uchwały Nr LXVIII/838/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta,
  • Uchwały Nr LXIX/869/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszarów położonych przy zachodniej granicy miasta na terenach leśnych
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z wyżej wymienionymi uchwałami wraz z załącznikami graficznymi określającym granice planów można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 8 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. - ww.bip.gorzow.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wybranego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona odpowiednio do każdego planu:
  • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Apanowicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Apanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 16:20:07
Wprowadził informację do BIP: Marta Apanowicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-02 07:31:43
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Nogieć Data ostatniej zmiany: 2018-11-02 07:31:43
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu