ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-15 08:12:03

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/491/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lutego 2018 r. do 19 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pok.7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gorzow.pl. 
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się dnia 13 marca 2018 r., o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pok. 310.
 
            Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu planu do Prezydenta Miasta:
  • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
            Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
    Jacek Wójcicki
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Nogieć Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Nogieć Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 08:12:03
Wprowadził informację do BIP: Paulina Nogieć Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 08:14:22
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Nogieć Data ostatniej zmiany: 2018-02-15 08:14:22
Artykuł był wyświetlony: 363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu