ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3851
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
V/13/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3852
Data podjęcia
2011-02-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
V/12/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3853
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 18 czerwca 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie braku skutecznego nadzoru nad wydawaniem środków publicznych na działalność statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim oraz Sołectwa Szklarka Radnicka.
Nr aktu prawnego
XXIV/194/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3854
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3855
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3856
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3857
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3858
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3859
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
XXIII/188/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3860
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/187/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji