ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
2/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2024/2025
Nr aktu prawnego
1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
181/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej ruchomego majątku Gminy Krosno Odrzańskie i ustalenia regulaminu jej pracy
Nr aktu prawnego
153/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
180/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad użyczania i sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Nr aktu prawnego
179/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
178/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
177/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
176/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
175/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji