ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXVI/499/23
Status
Uchylony
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXVI/498/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXVI/497/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września 2023 r. do grudnia 2023 r. w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
164/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Darii Badura – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
157/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
155/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
156/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
158/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
154/23
Status
Zmieniony
Lp: 80
Data podjęcia
2023-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
101/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji