ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Barbary Wachowicz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
139/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Szarkowicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
97/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
165/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
163/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
162/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
161/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
160/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
159/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
LXVII/503/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXVII/502/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji