ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
186/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania Gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
185/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
184/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gąszczak – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
183/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Joanny Kareckiej – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
182/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Joanny Kareckiej – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i ustalania prawa do tego dodatku
Nr aktu prawnego
181/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Joanny Kareckiej – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
180/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
178/22
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
177/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej
Nr aktu prawnego
176/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji