ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 1.4 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-10-26
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.3 MiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-09-01
Data rozstrzygnięcia
2020-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowej koparko — ładowarki na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 658 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-08-10
Data rozstrzygnięcia
2020-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-07-09
Data rozstrzygnięcia
2020-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 846.7 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia (PDF, 470.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-06-22
Data rozstrzygnięcia
2020-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-06-01
Data rozstrzygnięcia
2021-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • udzielenie zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-04-28
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 469.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-03-13
Data rozstrzygnięcia
2020-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dot. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Krzeszyce w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji