ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-23
Data rozstrzygnięcia
2023-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoku w dal w Kołczynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-08-11
Data rozstrzygnięcia
2023-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce, realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 248.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-27
Data rozstrzygnięcia
2023-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż kompletnej prasy do osadów wraz z linią wapnowania i automatycznej stacji rozrabiania polimeru na potrzeby oczyszczalni w Krzeszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-06-16
Data rozstrzygnięcia
2023-07-03
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-03-14
Data rozstrzygnięcia
2023-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-03-03
Data rozstrzygnięcia
2023-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Rudnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-10
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-09-22
Data rozstrzygnięcia
2022-10-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-09-07
Data rozstrzygnięcia
2022-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-08-17
Data rozstrzygnięcia
2023-02-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji