ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 135.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 968.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 469.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 4.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ (RAR, 5 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 383.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 687.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2023 (PDF, 605.6 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 444.4 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 39.7 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 398.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 314.4 KiB)
 • sprostowanie otwarcie (PDF, 631 KiB)
 • sprostowanie wybór oferty (PDF, 441.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Rudnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 160.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 941.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (7Z, 772.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki do SWZ (PDF, 529.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 3.03.2023 (PDF, 319.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 390.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 596.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 147.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 669.3 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 438.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 485.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 394.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 636.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 153.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 917.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 679.9 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 447.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ nr 1 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 579.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 531.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 144.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.7 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 463.9 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 821 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.6 KiB)
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 53.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa boiska przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach w ogólnodostępny teren rekreacyjny”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 142.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 393.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 529.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utworzenie skateparku w miejscowości Krzeszyce”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 138.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 913.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 391.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 553 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 655.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 51.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 458 KiB)
 • kosztorys ślepy wersja elektroniczna (ZIP, 130.6 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 38.8 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.4 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 37.1 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 561.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 830.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 124.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 906.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 917.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 4 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 396.2 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 122 KiB)
 • SWZ (PDF, 902.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 491.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 3.7 MiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 552.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP zmiana (PDF, 44.4 KiB)
 • załącznik nr 5 wzór umowy (DOC, 312.5 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 408.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 532.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji