ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 89.1 KiB)
 • Załącznik nr_6_do_SIWZ UMOWA (PDF, 731.2 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2020r. (PDF, 936.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 436.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 08:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i IDW PSZOK (PDF, 18.1 MiB)
 • załączniki (DOCX, 73.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 744.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 498.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 725.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i załączniki (ZIP, 368.1 KiB)
 • Uchwały odpady komunalne (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapyatnie do SIWZ (PDF, 923.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 19.06.2020r. (PDF, 636.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 179.5 KiB)
 • SIWZ i formularze (ZIP, 7.6 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja (PDF, 392.1 KiB)
 • Wynik (PDF, 908.1 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 535.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straty Pożarnej w Krzeszycach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ -OSP Krzeszyce (DOCX, 37 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - OSP Krzeszyce (DOC, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 132.3 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 672 KiB)
 • unieważnienie postepowania (PDF, 519.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 317.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 772.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 316.3 KiB)
 • Zmiany SIWZ (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 17.6 MiB)
 • Protokół (PDF, 373.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 767.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zwiększenie walorów rekreacyjno-turystycznych Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę placu zabaw oraz budowę promenady i ciągu pieszego na rzeką Postomią przy placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Krzeszycach.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 3.6 MiB)
 • Dokumentacja techniczna Promenady (ZIP, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna placu zabaw (ZIP, 3.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 125.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 132.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 418.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ i formularze (ZIP, 3.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 4.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zadane pytania (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 326.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Pliki do pobrania (ZIP, 63.9 MiB)
 • Wyniki (PDF, 442.5 KiB)
 • Wybór oferenta (PDF, 405.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 1020.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji