ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3591
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
X/59/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3592
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Spyra z dnia 4 maja 2011 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Nr aktu prawnego
X/58/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3593
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/57/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3594
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
X/56/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3595
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
X/55/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3596
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
Nr aktu prawnego
X/54/11
Status
Obowiązujący
Lp: 3597
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Nr aktu prawnego
X/53/11
Status
Uchylony
Lp: 3598
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/52/11
Status
Zmieniony
Lp: 3599
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
X/51/11
Status
Zmieniony
Lp: 3600
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
Nr aktu prawnego
X/50/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji