ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3631
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/193/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3632
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXIV/192/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3633
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/191/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3634
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/190/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3635
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2011 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/189/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3636
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
XXIII/188/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3637
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/187/12
Status
Obowiązujący
Lp: 3638
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XXIII/186/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3639
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XXIII/185/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3640
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie dotyczących zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
XXIII/184/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji