ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
LIV/417/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIV/416/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LIV/415/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra Gł. – Gubin - Guben
Nr aktu prawnego
LIV/414/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
LIV/413/22
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2021-2026”
Nr aktu prawnego
LIV/412/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LIV/411/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LIV/410/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LIV/409/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIV/408/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji