ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
LVII/437/23
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LVII/436/23
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LVII/435/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia dotychczasowego Przedszkola w Raduszcu Starym z oddziałem w Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim poprzez likwidację oddziału w Czarnowie
Nr aktu prawnego
LVII/434/23
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Przedszkole w Wężyskach i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wężyskach
Nr aktu prawnego
LVII/433/23
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
LVII/432/23
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVII/431/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVII/430/23
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LVI/429/23
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LVI/428/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji