ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/427/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LV/426/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
Nr aktu prawnego
LV/425/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze w miejscowości Kamień
Nr aktu prawnego
LV/424/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
LV/423/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/422/22
Status
Zmieniony
Lp: 107
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LV/421/22
Status
Zmieniony
Lp: 108
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
LV/420/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
LV/419/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LV/418/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji