ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LXI/455/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXI/454/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Sołtysa Szklarki Radnickiej
Nr aktu prawnego
LX/453/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego
Nr aktu prawnego
LX/452/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
LX/451/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LX/450/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia dotychczasowego Przedszkola w Starym Raduszcu z oddziałem w Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim poprzez likwidację oddziału w Czarnowie
Nr aktu prawnego
LX/449/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LX/448/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Krosno Odrzańskie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LX/447/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LX/446/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji