ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-08-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Baczyńskiego i ul. Sienkiewicza w obrębie 1 miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIII/476/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
LXII/474/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
LXII/473/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXII/472/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LXII/471/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/470/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LXII/469/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Nr aktu prawnego
LXII/468/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035.
Nr aktu prawnego
LXII/467/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXII/466/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji