ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXIV/485/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXIV/484/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
Nr aktu prawnego
LXIV/483/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
LXIV/482/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
LXIV/481/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
Nr aktu prawnego
LXIV/480/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
LXIV/478/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIV/476/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXIV/477/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2033
Nr aktu prawnego
LXIV/479/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji