ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/377/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.
Nr aktu prawnego
L/376/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2021 r.
Nr aktu prawnego
L/375/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania
Nr aktu prawnego
L/374/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLIX/373/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2022-2031
Nr aktu prawnego
XLIX/372/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/371/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca
Nr aktu prawnego
XLVIII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Nr aktu prawnego
XLVIII/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Nr aktu prawnego
XLVIII/368/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji