ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-12 08:33:08 przez Adrian Ejchsztat

Akapit nr - brak tytułu

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1. inwestycje miejskie plik
2. koszt ozdób świątecznych na terenie miasta w 2022 r. plik
3. aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn. Przebudowa ul.Chrobrego plik
4. przebudowa ulicy Warszawskiej plik
5. uchwała krajobrazowa plik
6. przebudowa ul. Warszawskiej plik
7. transport zbiorowy plik
8. licencje wydane przez Starostwo na potrzeby udostępnienia danych z Rejestru Cen Nieruchomości plik
9. przebudowa ul. Warszawskiej plik
10. audyty KRI, IOD plik
11. lekcje religii w szkołach plik
12. uchwała krajobrazowa plik
13. nieodpłatna pomoc prawna plik
14. budowle ochronne plik
15. ogrzewanie w budynkach użyteczności publicznej plik
16. ankieta dot. strategii adaptacyjnych gminy w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 plik
17. Zintegrowany system mobilnych usług publicznego transportu zbiorowego plik
18. zawodowe rodziny zastępcze plik
19. ochrona bezdomnych zwierząt plik
20. system informacji prawnej plik
21. publiczny transport zbiorowy plik
22. stan ludności poszczególnych ulic plik
23. publiczny transport zbiorowy plik
24. integracyjne place zabaw plik
25. sprzedaż węgla przez gminę plik
26. koszt organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy plik
27. informacje dot. parkingu przy ul. Kościuszki 15 plik
28. zaświadczenia wydawane przez wszystkie wydziały UM, wnioski składane do UM plik
29. działania na rzecz równego traktowania  plik
30. lokalizacja projektu Wartownia plik
31. informacje dotyczące CSR "Słowianka" Sp. z o.o. plik
32. zrównoważony transport miejski plik
33. imprezy masowe w pomieszczeniach zamkniętych plik
34. opieka nad bezdomnymi zwierzętami  plik
35. wynajem sali MOS w dniu 07.02.2023 plik
36. publiczny transport zbiorowy plik
37. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego plik
38. dotacje dla Słowianki 2017-2022 plik
39. zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w szkołach plik
40. opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie plik
41. przejazdy techniczne w komunikacji miejskiej plik
42. ewidencja dróg, przeglądy okresowe dróg, badania natężenia ruchu plik
43. rewitalizacja Parku Wiosny Ludów plik
44. zakup sprzętu komputerowego plik
45. plany finansowe, wydatki na wynagrodzenia plik
46. pomniki w mieście plik
47. decyzje w sprawie zmiany imienia i nazwiska osób ubezwłasnowolnionych plik
48. rozkłady jazdy przewoźników transportu zbiorowego plik
49. odszkodowania w związku ze zmianą mpzp plik
50. osoby zamieszkujące ogródki działkowe plik
52. budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska plik
53. obszar rewitalizacji dla wskazanych działek plik
54. preferencyjne stawki podatkowe dla inwestorów plik
55. zdalne sesje Rady Miasta 2020-2022 plik
56. informacje o IOD, strategiach miasta, audytach wewnętrznych, audytach KRI plik
57. punkty socjalne dla kierowców i motorniczych operatora ptz plik
58. elektromobilność miast plik
59. podwyżki wynagrodzeń plik
60. program Aktywna Tablica 2023 plik
 

Akapit nr - brak tytułu

Lp.
Data wpływu wniosku do urzędu
Przedmiot wniosku
Data zakończenia sprawy
Forma udzielenia odpowiedzi
Sposób rozpatrzenia wniosku
61.
09.03.2023
decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 2010-2022
22.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
62.
12.03.2023
opracowanie dot. układu sieci komunikacji miejskiej
27.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
63.
09.03.2023
decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanych działek
21.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
64.
08.03.2023
lokalizacja projektu Wartownia
21.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
65.
15.03.2023
petycje rozpatrzone w latach 2019-2022
21.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
66.
15.03.2023
koszty promocji Miasta w związku z udziałem w akcji Monopoly
28.03.2023
ePUAP
Udostępniono informację
67.
15.03.2023
gospodarka odpadami
21.03.2023
e-mail
Wskazano podmiot właściwy do udzielenia odpowiedzi
68.
17.03.2023
uchwała krajobrazowa
23.03.2023
e-mail
Udostępniono informację
69.
19.03.2023
wykonawcy, którym naliczono kary umowne w okresie 01.08.2022 - 28.02.2023
03.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
70.
21.03.2023
przeglądy placów zabaw
03.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
71.
23.03.2023
decyzja o pozwoleniu na budowę i projekt zagospodarowania terenu dla budynku przy ul. Dworcowej
04.04.2023
listownie
W części dotyczącej projektu budowlanego wydana została decyzja o odmowie udostępnienie informacji publicznej
72.
24.03.2023
pojazdy floty Urzędu Miasta i stacje ładowania
04.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
73.
26.03.2023
jednostki pomocnicze miasta
04.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
74.
27.03.2023
realizacja zadań własnych w sektorze oświaty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
05.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
75.
27.03.2023
konsultacje społeczne w latach 2017 - 2022
17.04.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
76.
27.03.2023
frekwencja w szkołach
07.04.2023
listownie
Udostępniono informację
77.
28.03.2023
patron jednostki samorządu terytorialnego
03.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
78.
29.03.2023
program "Aktywna Tablica", program "Posiłek w szkole i w domu", żłobek w ramach projektu "Maluch Plus", inwestycje oświatowe
12.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
79.
31.03.2023
plan kursowania autobusów
12.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
80.
04.04.2023
podwyżki wynagrodzeń pracowników w latach 2021-2023
15.05.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
81.
05.04.2023
dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z COVID
12.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
82.
05.04.2023
dotacje oświatowe dla Prywatnej Szkoły Policealnej w latach 2013-2015
17.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
83.
06.04.2023
objazd przez ulicę Długosza w czasie remontu ul. Słowiańskiej
13.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
84.
06.04.2023
publiczne szkoły policealne dla dorosłych kształcące w zawodach medycznych
17.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
85.
06.04.2023
przebudowa budynku biurowego do potrzeb Miejskiego Centrum Kultury
13.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
86.
07.04.2023
realizacja inwestycji CEZiB
12.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
87.
10.04.2023
sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2022
17.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
88.
07.04.2023
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych
19.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
89.
07.04.2023
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, grunty pod dzierżawę
20.04.2023
ePUAP
Udostępniono informację
90.
07.04.2023
przeznaczenie działki 1317/1 przy ul. Myśliborskiej 48 w mpzp
19.04.2023
listownie
Udostępniono informację
91.
07.04.2023
środki przekazywane organizacjom pozarządowym
17.05.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
92.
11.04.2023
znak B-1 przy ul. Fredry
19.04.2023
ePUAP
Udostępniono informację
93.
14.04.2023
oferta złożona w konkursie "Strzelnica w Powiecie 2023"
26.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
94.
16.04.2023
profil Urzędu Miasta na Facebook
24.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
95.
16.04.2023
dobudowanie dodatkowej klatki ewakuacyjnej w budynku "Przemysłówki"
19.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
96.
16.04.2023
modernizacja wschodniego wylotu DK22
20.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
97.
16.04.2023
budowa Hali Widowiskowo-Sportowej
19.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
98.
17.04.2023
remonty budynków mieszkalnych
27.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
99.
15.04.2023
prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp
04.05.2023
ePUAP
Udostępniono informację
100.
17.04.2023
analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji
19.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
101.
17.04.2023
decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, stopień pokrycia miasta mpzp
04.05.2023
listownie
Udostępniono informację
102.
17.04.2023
decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę - miejsca postojowe przy ul. Grabskiego, Niepodległości
04.05.2023
listownie
Udostępniono informację
103.
19.04.2023
organizacja i koszt imprez Dobry Wieczór Gorzów, Wartownia, Urodziny Miasta
15.05.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
104.
19.04.2023
program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
24.04.2023
e-mail
Udostępniono informację
105.
20.04.2023
informacje dot. działek przy ul. Jedwabniczej
04.05.2023
listownie
Udostępniono informację
106.
20.04.2023
niszczenie zieleni miejskiej
04.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
107.
23.04.2023
wycinka drzew 2015-2022
31.05.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
108.
23.04.2023
drogi rowerowe
04.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
109.
23.04.2023
szkoły policealne
05.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
110.
25.04.2023
akcja "Daj szansę trawie"
26.05.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
111.
27.04.2023
małe granty w obszarze kultury
05.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
112.
28.04.2023
opłaty na cmentarzu
10.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
113.
28.04.2023
działki na Osiedlu Leśnym
10.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
114.
30.04.2023
umowy zawarte w Urzędzie Miasta w dniu 31.03.2023 r.
15.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
115.
28.04.2023
realizacja zadań gminy i powiatu
16.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
116.
02.05.2023
dług Miasta w latach 2018-2023
15.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
117.
07.05.2023
systemy informatyczne
18.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
118.
08.05.2023
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, grunty pod dzierżawę
17.05.2023
ePUAP
Udostępniono informację
119.
27.04.2023
parking przy ul. Grabskiego
12.05.2023
ePUAP
Udostępniono informację
120.
10.05.2023
program leczenia niepłodność metodą in vitro
17.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
121.
09.05.2023
wykaz spółek i fundacji Miasta Gorzowa Wlkp.
17.05.2023
listownie
Udostępniono informację
122.
12.05.2023
kontrola biletów w pojazdach komunikacji publicznej
18.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
123.
15.05.2023
komunikacja miejska
23.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
124.
17.05.2023
działki przy ul. Złotego Smoka
24.05.2023
listownie
Udostępniono informację
125.
19.05.2023
wyjaśnienia zapisów w regulaminie konkursu Nawigator Biznesu
02.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
126.
22.05.2023
roboty budowlane przy ul. Myśliborskiej
30.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
127.
21.05.2023
procedury ws. petycji, skarg i wniosków
05.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
128.
23.05.2023
liczba mieszkańców os. Europejskiego, pomiaru ruchu na ul. Myśliborskiej
30.05.2023
e-mail
Udostępniono informację
129.
24.05.2023
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
01.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
130.
27.05.2023
umowy na doradztwo prawne i podatkowe
12.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
131.
30.05.2023
Inspektor ochrony danych, audyt KRI
13.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
132.
25.05.2023
zgoda na organizację Wartowni
15.06.2023
listownie
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
133.
30.05.2023
decyzje WZ dla wskazanego obszaru
12.06.2023
listownie
Udostępniono informację
134.
31.05.2023
szerokość pasa ochronnego wzdłuż linii 110 kV (teren ulic Słowiańskiej, Niemcewicza, Zawackiej)
19.06.2023
e-mail
Przedłużono termin udzielenia odpowiedzi. Udostępniono informację
135.
31.05.2023
liczba osob zatrudnionych w UM, w WSI, liczba komputerów, budżet WSI
06.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
136.
01.06.2023
oferta firmy realizującej usługi nieodpłatnej pomocy prawnej
12.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
137.
01.06.2023
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz świadczenie pomocy technicznej dla projektu pn. „Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta
06.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
138.
05.06.2023
konkurs na dyrektora Wydziału Kultury w latach 2013-2023
14.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
139.
02.06.2023
dostawa serwerów
06.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
140.
06.06.2023
roboty drogowe na ulicy Spichrzowej
13.06.2023
listownie
Udostępniono informację
141.
06.06.2023
opieka nad bezdomnymi zwierzętami - ankieta
19.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
142.
09.06.2023
dokumentacja techniczna inwestycji zlokalizowanej przy ul. 30 Stycznia 2
15.06.2023
udostępnienie dokumentacji  w siedzibie
Udostępniono informację
143.
14.06.2023
pracownik zajmujący się zadaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
23.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
144.
15.06.2023
etaty pedagogów w szkołach ponadpodstawowych
28.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
145.
15.06.2023
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznych
19.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
146.
19.06.2023
wpływy z opłat za udostępnienie cen nieruchomości
28.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
147.
16.06.2023
program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
28.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
148.
20.06.2023
decyzje dot. nieruchomości przy ul. Walczaka 17E
04.07.2023
listownie
Udostępniono informację
149.
19.06.2023
informacje dot. działki 1044/1 przy ul. 30 Stycznia 27
30.06.2023
e-mail
Udostępniono informację
150. 26.06.2023 etaty pedagogów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 05.07.2023 e-mail Udostępniono informację
151. 27.06.2023 organizacje pozarządowe, które zostały wybrane do prowadzenia, w latach: 2021, 2022 i 2023 r., punktów NPO  04.07.2023 e-mail Udostępniono informację
152. 29.06.2023 umowy zawarte między Urzędem Miasta Gorzów Wlkp. a Stalą Gorzów S.A. 13.07.2023 e-mail Udostępniono informację
153. 03.07.2023 rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
154. 03.07.2023 postępowania reprywatyzacyjne dot. działki nr 128 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
155. 03.07.2023 decyzje dotyczące działki nr 128 17.07.2023 e-mail Udostępniono informację
156. 03.07.2023 dostęp do drogi publicznej dla działki nr 128 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
157. 03.07.2023 informacje dot. ochrony zabytków na działce nr 128  11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
158. 03.07.2023 informacje o obszarze rewitalizacji dla działki nr 128 04.07.2023 e-mail Udostępniono informację
159. 03.07.2023 objęcie działki 128 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
160. 29.06.2023 projekt architektoniczno-budowlany budynku przy ul. Fabrycznej 70 05.07.2023 listownie Organ nie posiada żądanej informacji
162. 06.07.2023 informacje na temat nieruchomości gruntowej nr 215 obr. Śródmieście 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
163. 06.07.2023 uchwała krajobrazowa 11.07.2023 e-mail Udostępniono informację
164. 09.07.2023 program szczepień przeciwko HPV w gminie 17.07.2023 e-mail Udostępniono informację
165. 11.07.2023 informacja dotycząca wniosków o udzielenie informacji publicznej 17.07.2023 e-mail Udostępniono informację

Akapit nr - brak tytułu

Lp.
Data wpływu wniosku do urzędu
Przedmiot wniosku
Data zakończenia sprawy
Forma udzielenia odpowiedzi
Sposób rozpatrzenia wniosku
166.
11.07.2023
umowy na doradztwo prawne i podatkowe w latach 2021-2023
20.07.2023
e-mail
Udostępniono informację
167. 18.07.2023 Młodzieżowa Rada Miasta 24.07.2023 e-mail Udostępniono informację
168. 19.07.2023 roboty budowlane wzdłuż ulic Chojeńskiej, Kołobrzeskiej… 25.07.2023 listownie Udostępniono informację
169. 24.07.2023 oferty złożone na zadanie dot. utrzymania oznakowania poziomego ulic Gorzowa Wlkp. 26.07.2023 e-mail Udostępniono informację
170. 26.07.2023 publiczne szkoły policealne dla dorosłych w latach 2013-2014 09.08.2023 listownie+email Udostępniono informację
171. 27.07.2023 adopcje bezdomnych zwierząt 10.08.2023 e-mail Udostępniono informację
172. 28.07.2023 budowa północnej obwodnicy Gorzowa 11.08.2023 e-mail Udostępniono informację
173. 31.07.2023 dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych i punktów dostępu do CEZiB 01.08.2023 e-mail Udostępniono informację
174. 01.08.2023 udostępnienie załącznika do decyzji pozwolenia na budowę budynku przy ul. Brukselskiej 14.08.2023 listownie Udostępniono informację
175. 07.08.2023 protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 19.07.20223 r. 17.08.2023 e-mail Udostępniono informację
176. 04.08.2023 praca eksploatacyjna oraz inne parametry - miejska komunikacja zbiorowa 16.08.2023 e-mail Udostępniono informację
177. 04.08.2023 modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 16.08.2023 e-mail Udostępniono informację
178. 10.08.2023 radcowie i adwokaci w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 22.08.2023 e-mail Udostępniono informację
179. 11.08.2023 dyżury czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z listą adwokatów, radców, doradców 22.08.2023 e-mail Udostępniono informację
180. 14.08.2023 utrzymanie dróg 23.08.2023 e-mail Udostępniono informację
181. 11.08.2023 obiekty na działce 577/30 wpisane do rejestru zabytków 23.08.2023 listownie Udostępniono informację
182. 16.08.2023 zarządzenie dotyczące opłat za kserokopie 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
183. 16.08.2023 zatrudnienie strażników miejskich 22.08.2023 e-mail Udostępniono informację
184. 16.08.2023 decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych 24.08.2023 ePUAP Udostępniono informację
185. 17.08.2023 dokumentacja dotycząca zgromadzenia w dniu 19.08.2023 r. 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
186. 19.08.2023 koperty dowodowe osób zmarłych 31.08.2023 ePUAP Udostępniono informację
187. 21.08.2023 progi punktowe do szkół ponadpodstawowych 31.08.2023 e-mail Udostępniono informację
188. 17.08.2023 audyty KRI 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
189. 22.08.2023 wykorzystanie dotacji oświatowej w szkołach niepublicznych 04.09.2023 e-mail Udostępniono informację
190. 22.08.2023 przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
191. 23.08.2023 tytuły dłużne samorządu na dzień 31.12.2022 r. 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
192. 23.08.2023 protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21.08.2023 r.  31.08.2023 e-mail Udostępniono informację
193. 24.08.2023 podwykonawcy CEA Filharmonia Gorzowska 30.08.2023 e-mail Udostępniono informację
194. 25.08.2023 baner okolicznościowy dot. 79 rocznicy Powstania Warszawskiego 06.09.2023 e-mail Udostępniono informację
195. 29.08.2023 zgłoszenia do prokuratury w sprawie rażącego naruszenia prawa spowodowanego zaniechaniem lub zawinionym działaniem 12.09.2023 e-mail Udostępniono informację
196. 04.09.2023 roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 1 18.09.2023 ePUAP Udostępniono informację
197. 02.09.2023 zabezpieczenie gminy na wypadek braku prądu 12.09.2023 listownie Udostępniono informację
198. 05.09.2023 projekty, które otrzymały dofinansowanie w naborze pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń - II edycja 11.09.2023 e-mail Udostępniono informację
199. 11.09.2023 mieszkańcy, którzy zgłosili się i zabrali głos podczas debat nad raportem o stanie miasta w latach 2019-2023 12.09.2023 e-mail Udostępniono informację
200. 11.09.2023 akt własności ziemi 25.09.2023 e-mail Wskazano podmiot właściwy do udzielenia informacji
201. 12.09.2023 oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości 19.09.2023 e-mail Udostępniono informację
202. 14.09.2023 firmy asenizacyjne posiadające pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 19.09.2023 e-mail Udostępniono informację
203. 14.09.2023 liczba postępowań oraz nakładanaych kar za uchybienia w opóźnieniu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu 20.09.2023 e-mail Udostępniono informację
207. 19.09.2023 Koncepcja zarządzania energią i środowiskiem 26.09.2023 e-mail Udostępniono informację