ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I [BZP.271.62.2019.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 265 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (ZIP, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.3 KiB)
 • Wynik Zamówienia Częściowego nr 3 (PDF, 136.3 KiB)
 • Wynik Zamówienia Częściowego nr 1 i 2 (PDF, 364 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek”. [BZP.271.59.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 910.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 2.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 924.5 KiB)
 • Część III- Projekt umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 27.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 148.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej w Gorzowie Wlkp. (BZP.271.54.2019.MA)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 23.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 37.1 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 35.6 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.58.2019.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 11.6 MiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 147.2 MiB)
 • Modyfikacja zapisów SIWZ (PDF, 159.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 163.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 227.8 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w mieście Gorzów Wlkp. [BZP.271.52.2019.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 8.2 MiB)
 • Część II OPZ- IIa, IIb, IIc, IId. (ZIP, 4.6 MiB)
 • Część III Projekt umowy- IIIa, IIIb, IIIc, IIId. (ZIP, 16.8 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 153.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 103.3 KiB)
 • Modyfikacja zapisów projektu umowy- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 61.1 KiB)
 • Modyfikacja zapisów- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 3.5 MiB)
 • Zmodyfikowany OPZ- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 154 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 57.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 56 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 53.7 KiB)
 • Zmiany oraz modyfikacje SIWZ, OPZ, Projektów umów (PDF, 7.2 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 154.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59 KiB)
 • Część II OPZ- IIa, IIb, IIc, IId. MODYFIKACJA (ZIP, 4.8 MiB)
 • Część III Projekt umowy- IIIa, IIIb, IIIc, IIId. MODYFIKACJA (ZIP, 6.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 448 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 84.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.6 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia częściowego nr 4 (PDF, 40.6 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 3 (PDF, 80.5 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 60.5 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 55.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej w Gorzowie Wlkp.[BZP.271.53.2019.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna, TER, przedmiar (ZIP, 541 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 4.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 246 KiB)
 • Modyfikacja ogłoszenia (PDF, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie publikacja TED (PDF, 68.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmodyfikowana TER (XLS, 117 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, modyfikacja terminu składania/otwarcia ofert (PDF, 252.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 143.4 KiB)
 • ST D.04.02.01 - warstwa odsączająca piasku (PDF, 211.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 100.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 55.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu (PDF, 78.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu Parku Kopernika, w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" [BZP.271.55.2019.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 79.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 132.3 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn. [BZP.271.51.2019.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 280.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (PDF, 513.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (ZIP, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 235.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 239.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.7 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie trzech boisk na terenie placówek edukacyjnych w Gorzowie Wlkp. (BZP-271.50.2019.IKP)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.7 KiB)
 • SIWZ z załacznikami (ZIP, 17.2 MiB)
 • dokumentacja wykonawcza (ZIP, 25.1 MiB)
 • zał.w wersji edytowalnej (DOC, 185 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 279 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.9 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.nr 2 i 3 (PDF, 353.9 KiB)
 • wynik zam.częściowe nr 1 (PDF, 206.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I " [BZP.271.48.2019.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z Załącznikami (ZIP, 56.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 569.5 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 108.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 490.9 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 416.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji