ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy pomiędzy ul. Myśliborską i ul. Londyńską [BZP.271.30.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 474.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie uszkodzeń występujących na drogach gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2022-2025. [BZP.271.28.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.7 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 291.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 291.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia sportowego do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.23.2022.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 74.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2022-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja wydarzenia pn. Nocny Szlak Kulinarny w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.18.2022.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 KiB)
 • wynik (PDF, 707.6 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie opracowania pn. Analiza hydrologiczno-hydrauliczna rzeki Kłodawki [BZP.271.22.2022.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 40.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 415.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 415.2 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: Zamówienie częściowe nr 1- Budowa odcinka ul. Ułanów- etap II. Zamówienie częściowe nr 2- Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej. Zamówienie częściowe nr 3- Budowa odcinka ul. Komandosów. [BZP.271.20.2022.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 282.8 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2, nr 3 (PDF, 288.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych [BZP.271.21.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.4 KiB)
 • Wynik zam. nr 1 (PDF, 617.5 KiB)
 • Wynik zam. nr 2 (PDF, 612.6 KiB)
 • Wynik zam. nr 3 (PDF, 614 KiB)
 • Wynik 2 zam. nr 2 (PDF, 572.8 KiB)
 • Wynik 2 zam. nr 3 (PDF, 569.2 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe i letnie utrzymanie przejść podziemnych pod ul Piłsudskiego i ul. Górczyńską, schodów terenowych oraz kładek na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.16.2022.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.2 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 83 KiB)
 • zm.ogłoszenia opublikowana w Dz.Urz.UE (PDF, 79.6 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 547.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108.3 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja wydarzenia informacyjno – promocyjnego w Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim pn. „Majówka w Parku Wiosny Ludów”. [BZP.271.17.2022.MG]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.14.2022.DW]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 490 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji