ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Zuchów. [BZP.271.94.2019.AR ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 19.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.4 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 49.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 169.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs na opracowanie indywidualnego projektu instalacji artystycznych nawiązującego do motywu róży wykonanych w technologii artystycznej mozaiki ceramicznej dla obiektu Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2019.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o konkursie (PDF, 351.7 KiB)
 • Regulmin konkursu (PDF, 7.3 MiB)
 • Regulamin Sądu Konkursowego (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki, projekt umowy (ZIP, 83.5 KiB)
 • Załączniki mapy poglądowe, dokumentacja, zdjęcia (ZIP, 54.5 MiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy (PDF, 633.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Zmiana terminów (PDF, 57.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 820 KiB)
 • Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu (PDF, 160.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu (PDF, 79.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.75.2019.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań : Zamówienie częściowe nr 1 – Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada, Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa odcinka ul. Szczecińskiej [BZP.271.85.2019.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.2 KiB)
 • SIWZ z załacznikami (ZIP, 13.7 MiB)
 • dokumentacja techniczna (ZIP, 11.8 MiB)
 • pismo o przesunięciu terminu składania ofert (PDF, 159.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.8 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 1.9 MiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.8 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz.1 (PDF, 329 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz.2 (PDF, 331.5 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont Sali Konferencyjnej 201 wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”. (BZP.271.87.2019.MA)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 404 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 16.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 649.4 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytania (ZIP, 5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.9 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 209.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów komputerowych oraz sprzętu audiowizualnego. [BZP.271.76.2019.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.1 KiB)
 • Modyfikacja (PDF, 38.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 243.3 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 128.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 47.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 314 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 387.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z dystrybujcą) w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 [BZP.271.82.2019.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 892.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 183.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 184 KiB)
 • Zmodyfikowany projektu umowy (PDF, 798.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 110 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 157.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.84.2019.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 1004.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej, TER (ZIP, 48.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 35.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 181.5 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich. [BZP.271.79.2019.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425 KiB)
 • Część I- SIWZ z załącznikami (PDF, 3.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 21.8 MiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 9.6 MiB)
 • Część IV- Wzór oświadczenia autorów o przekazywaniu autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich (PDF, 623.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 37.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia częściowego nr 1, nr 2 (PDF, 45.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji