ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie .Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I". [BZP.271.17.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 25.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 22.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 94.4 KiB)
 • IFORMACJE DOT. ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 74.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 257.8 KiB)
 • Modyfikacja 2 (PDF, 218.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 556.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 140.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.22.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 17.3 MiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • modyfikacja SIWZ-transmisja (PDF, 188.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.5 KiB)
 • rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 192.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023. [BZP.271.20.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.9 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 7 MiB)
 • Część II - Projekt umowy (ZIP, 3.3 MiB)
 • Część III - Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne (ZIP, 42.9 KiB)
 • Modyfikacja TER i zmiana terminu składania ofert (PDF, 581.1 KiB)
 • Zmodyfikowana TER w wersji edytowalnej (XLSX, 13.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 201 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (PDF, 415.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 78.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.5 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 182.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Kazimierza Wielkiego w ramach zadania Przebudowa ul. K. Wielkiego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.18.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 878.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 945.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” [BZP.271.15.2020.NP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.[BZP.271.13.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 17.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 65.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.7 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 183 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek. Zamówienie częściowe nr 1 - deptak przy ul. Hawelańskiej wraz z ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. Zamówienie częściowe nr 2 - ul. Hawelańska w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.12.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 11 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Dokumentacja, OPZ, załączniki, projekty umów (ZIP, 32.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 323.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Spichrzowej od Składowej do ul. Chrobrego.” [BZP.271.9.2020.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 898.6 KiB)
 • Część I- SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 3.3 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej, TER (ZIP, 108.9 KiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 2.2 MiB)
 • Część II- Dokumentacja projektowa (ZIP, 71.3 MiB)
 • Część II- Dokumentacja projektowa (ZIP, 125.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami (ZIP, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 220.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nasadzenie i pielęgnacja drzew i roślin ozdobnych na terenie zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp.[BZP.271.14.2020.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.2 KiB)
 • Część I - SIWZ z załącznikami (7Z, 6.5 MiB)
 • Część II - Projekty umów (ZIP, 14.5 MiB)
 • Część III - Załączniki do zamówień częściowych (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 388.3 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 141.8 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 169.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-12 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kirasjerów i ul. Marii Skłodowskiej Curie [BZP.271.10.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.8 KiB)
 • SIWZ cz.I (PDF, 9.8 MiB)
 • Projekty umów (ZIP, 5.9 MiB)
 • dokumentacja techniczna (ZIP, 46 MiB)
 • załaczniki edytowalne do SIWZ (DOC, 191.5 KiB)
 • odpowiedź na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • modyfikacja SIWZ (XLS, 50.5 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 313 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz. nr 1 (PDF, 209.9 KiB)
 • rozstrzygnięcie zam.cz.2 (PDF, 211.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji