ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2020-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wllkp.[BZP.271.61.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 8.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Projekty umów (zamówienie częściowe nr 1 i 2) (PDF, 7.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 227.6 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 386 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie stref bezpieczeństwa poprzez montaż drzwi na korytarzach w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” [BZP.271.70.2020.NP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 139.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna Cz. I (ZIP, 422.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna Cz. II (ZIP, 489.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.8 KiB)
 • Informacja z otwracia ofert (PDF, 228.8 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 185.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, oprogramowania biurowego, drukarek 3D [BZP.271.41.2020.AZ]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 84
Data ogłoszenia
2020-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-19 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej ” (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I” [BZP.271.68.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.3 KiB)
 • SIWZ cz.I - Instrukcja dla Wykonawców (ZIP, 9.1 MiB)
 • SIWZ cz.II - Dokumentacja techniczna (ZIP, 72.3 MiB)
 • SIWZ cz.III - Projekt umowy (ZIP, 8.7 MiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 2 MiB)
 • zm.ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 246.6 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 269 KiB)
 • rozstrzygnięcie (PDF, 236.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Spotkania z przedsiębiorcami w ramach projektu „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II [BZP.271.66.2020.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 9.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 311 KiB)
 • rozstrzygnięcie (PDF, 238.6 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2020-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina. [BZP.271.67.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 20.1 MiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 59.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.5 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 187.9 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. [BZP.271.65.2020.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 179.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej. [BZP.271.64.2020.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.4 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 7.9 MiB)
 • Część II - Projekt umowy (ZIP, 4.7 MiB)
 • Część III - Dokumentacja techniczna i TER (ZIP, 6.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 217.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.[BZP.271.63.2020.AJD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 9.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Umowy z załącznikami (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 151.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 334.9 KiB)
 • Rozstrzygnięcie zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 174.6 KiB)
 • Rozstrzygnięcie zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 212.1 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Dojazdowej oraz ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.62.2020.AR]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 8.2 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 68.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postępowania (PDF, 276.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji