ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1661
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Gerarda Karpińskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. na Burmistrza Krosna Odrzańskiego w związku z odmową przydziału lokalu socjalnego.
Nr aktu prawnego
XXIII/183/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1662
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ............ z dnia 11 kwietnia 2012 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie sposobu odmowy udzielenia pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXIII/182/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1663
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
XXIII/181/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1664
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
Nr aktu prawnego
XXIII/180/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1665
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014".
Nr aktu prawnego
XXIII/179/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1666
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. "Koncepcja programowa inwestycji na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie".
Nr aktu prawnego
XXIII/178/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1667
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2024.
Nr aktu prawnego
XXIII/177/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1668
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/176/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1669
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusz Spyra z dnia 20 lutego 2012 r. na bezczynność Burmistrza Krosna Odrzańskiego w zakresie nie pobierania opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w Szklarce Radnickiej przez niektórych mieszkańców tej miejscowości oraz niegospodarność Rady Sołeckiej miejscowości Szklarka Radnicka.
Nr aktu prawnego
XXII/175/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1670
Data podjęcia
2012-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Nr aktu prawnego
XXII/174/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji