ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1631
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2011-2024.
Nr aktu prawnego
VII/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1632
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego dotyczącej zmiany rozporządzenia Nr 4 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
Nr aktu prawnego
VII/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1633
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów.
Nr aktu prawnego
VII/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1634
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały.
Nr aktu prawnego
VII/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1635
Data podjęcia
2011-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2011r.
Nr aktu prawnego
VII/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 1636
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej Gimnazjum w Wężyskach.
Nr aktu prawnego
VI/25/11
Status
Uchylony
Lp: 1637
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej Szkoły Podstawowej w Wężyskach.
Nr aktu prawnego
VI/24/11
Status
Uchylony
Lp: 1638
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach.
Nr aktu prawnego
VI/23/11
Status
Uchylony
Lp: 1639
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radnicy.
Nr aktu prawnego
VI/22/11
Status
Uchylony
Lp: 1640
Data podjęcia
2011-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Edukacyjnego Przedszkola w Osiecznicy.
Nr aktu prawnego
VI/21/11
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji