ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek [BZP.271.7.2021.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 392.7 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-02-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbiorui zagospodarowania odpadów komunalnych ze wskazanych nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp., w tym wyposażenie ich w pojemniki i/lub kontenery oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w okresie od 01.03.2021r. do 30.06.2024r. [BZP.271.2.2021.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 292.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 153 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry. [BZP.271.88.2020.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.4 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 62.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 112.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.74.2020.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 400.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 5 MiB)
 • Projekt umowy z załącznikami (PDF, 12.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 357.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 505.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 148.8 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi cateringowe podczas 5 spotkań z przedsiębiorcami w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.72.2020.AZ]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie i IDW (PDF, 7 MiB)
 • Formularze (DOC, 92 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 40.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 300.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej. [BZP.271.64.2020.MA]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.4 KiB)
 • Część I - SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 7.9 MiB)
 • Część II - Projekt umowy (ZIP, 4.7 MiB)
 • Część III - Dokumentacja techniczna i TER (ZIP, 6.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 217.5 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa trasy siedmiu wzgórz [BZP.271.59.2020.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 840.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna, projekt umowy (ZIP, 7 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 26.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami (ZIP, 696.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 149.5 KiB)
 • Unieważnienie postepowania (PDF, 124.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. MALUCH+ 2020 moduł 1[BZP.271.48.2020.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 818.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 3.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna, TER, projekt umowy (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 26.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 164 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 302.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej ” (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I” [BZP.271.40.2020.IKP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 137.9 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora [BZP.271.39.2020.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 805.7 KiB)
 • Dokumentacja, TER, projekt umowy (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 57.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 58 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 40.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 113 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji