ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2018-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej (WAD-VI.271.100.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna (ZIP, 10 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 134.9 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Tkackiej (WAD-VI.271.105.2018.IKP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • projekt Umowy (PDF, 3.2 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna (ZIP, 23.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 27.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 129.8 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2018-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi na Placu Słonecznym w Gorzowie Wlkp.[WAD-VI.271.102.2018.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna, TER, projekt umowy (ZIP, 19.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 843.7 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 26.5 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2018-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.96.2018.NP]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • Program Funkcjonalno- użytkowy (ZIP, 112.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 54.2 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.6 KiB)
 • wynik zamówienia częściowego nr 1 (PDF, 38.1 KiB)
 • wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 38.8 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2018-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i bieżąca konserwacja: rzeki Kłodawki, kanału Srebrnego, zbiorników wodnych, zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Skłodowskiej-Curie.[WAD-VI.271.88.2018.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ z załącznikami, Projekt umowy (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 32.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 28.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.3 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w zakresie przebudowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie III,IV,V,VI piętra budynku biurowego położonego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 18 - Etap I (WAD-VI.271.89.2018.BP)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 153.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 86.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (ZIP, 73.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 62 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 56.8 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.84.2018.JB]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 907.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami, Projekt umowy (7Z, 4.6 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 44.9 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 36.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 737.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 43 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 146.3 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na Placu Słonecznym w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.83.2018.AJD]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 794.9 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 1.9 MiB)
 • Dokumentacja teczniczna, projekt umowy (ZIP, 17.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 39 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 44.2 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego [WAD-VI.271.81.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 706.9 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 379 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.3 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodników przy ul. Hubala [WAD-VI.271.77.2018.AR]
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 17.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 114 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji