ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości
Nr aktu prawnego
43/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
42/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Szarkowicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do dysponowania środkami pozabudżetowymi w zakresie realizacji dopłat do czynszu
Nr aktu prawnego
41/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Szarkowicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach Programu „Wspieraj Seniora" na rok 2021
Nr aktu prawnego
40/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Anny Szostakiewicz – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
39/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Renaty Gąszczak – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
38/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Ewy Paprzyckiej – podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Nr aktu prawnego
37/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej
Nr aktu prawnego
36/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Szarkowicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do prowadzenia postępowań w zakresie Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach Programu
Nr aktu prawnego
35/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Szarkowicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
34/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji