ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Interpelacje i odpowiedzi kadencji VIII 2018-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-08 13:43:51 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
2021 ROK
Nr Nazwisko i imię Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
1.    
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

2021 ROK
Nr Nazwisko i imię Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
1. Radosław Wróblewski czystości w toaletach miejskich
2.
Radosław Wróblewski
Paulina Szymotowicz
tymczasowego usunięcia zakazu parkowania na ul. Obotryckiej
3. Piotr Wilczewski wymiany biletomatów w środkach komunikacji miejskiej
4. Piotr Wilczewski wznowienia prac nad uchwałą krajobrazową
5. Piotr Wilczewski zajęcia stanowiska odnośnie możliwości prawnych w zakresie zmniejszenia lub zawieszenia opłat za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku
6. Radosław Wróblewski bezpieczeństwa mieszkańców w związku z obecnością dzikiej zwierzyny w mieście
7. Radosław Wróblewski szczepień przeciwko COVID-19 w mieście
8. Robert Surowiec zwolnienia z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot wniesionych opłat
9. Robert Surowiec dzików
10. Robert Surowiec mieszkania socjalnego
11. Marta Bejnar-Bejnarowicz planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030
12. Marta Bejnar-Bejnarowicz wykonania brakujacego odcinka ścieżki, prowadzącej z ul. Dowbora-Muśnickiego do szkoły
13. Krzysztof Kochanowski remontu ulicy Szmaragdowej w Gorzowie Wielkopolskim
14. Krzysztof Kochanowski remontu ul. Owocowej oraz utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Żwirowej
15. Radosław Wróblewski działań informacyjno-promocyjnych miasta w 2021r.
16. Piotr Wilczewski kwestii udzielenia odpowiedzi na interpelację numer 33 - w sprawie stworzenia "listy kontrolnej" dla każdej inwestycji realizowanej w mieście z dnia 29 września 2020 roku
17. Piotr Wilczewski budowy chodnika wzdłuż ulicy Dekerta
18. Marta Bejnar-Bejnarowicz nawierzchni wokół fontanny w Parku Kopernika
19. Marta Bejnar-Bejnarowicz ścieżki prowadzącej z ul. Dowbora-Muśnickiego do szkoły
20. Albert Madej skrzynki elektrycznej u zbiegu ulic Kobylogórskiej i Gnieźnieńskiej
21. Klub Radnych #kochamGorzów prośba o rewizję wniosku, którego realizacja ma polegać na promocji miasta
22. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycji utworzenia kalkulatora nasadzeń zastępczych drzew
23. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycji utworzenia dokumentu, który mógłby zadbać o zieleń miejską podczas realizacji inwestycji
24. Marta Bejnar-Bejnarowicz propozycji utworzenia planu dla miejsc do uprawiania rekreacji i sportu powszechnego
25. Marta Bejnar-Bejnarowicz ścieżki wzdłuż Filharmonii Gorzowskiej
26. Marta Bejnar-Bejnarowicz wykorzystania ściętych drzew i krzewów do utworzenia "habitatów" dla fauny
27. Radosław Wróblewski wykonania poziomych znaków oznaczających przejście dla pieszych przy ulicach Spółdzielców i Budowlanych
28. Piotr Wilczewski wyznaczenia miejsc do nasadzenia drzew w związku z narodzinami dziecka
29. Piotr Wilczewski przeanalizowania układu komunikacyjnego w okolicy CEZiB
30. Marta Bejnar-Bejnarowicz utwardzenia przejścia od Metziga do Cegielskiego
31. Jerzy Synowiec prac budowlanych prowadzonych na stadionie "Stali" Gorzów
32. Patryk Broszko usunięcia pojazdu z parkingu pomiędzy CH "Panoramą" a hipermarketem TESCO
33. Patryk Broszko usunięcia pojazdu z ul. Kwiatowej
34. Patryk Broszko usunięcia pojazdu z ul. Marcinkowskiego
35. Patryk Broszko usunięcia pojazdu z osiedla Europejskiego
36. Marta Bejnar-Bejnarowicz inwentaryzacji zieleni
37. Marta Bejnar-Bejnarowicz "Zielonej Polityki"
38. Marta Bejnar-Bejnarowicz "habitatów" dla fauny
39. Oskar Serpina przeprowadzenia kampanii informacyjnej odnośnie zakazu dokarmiania zwierząt w mieście
40. Oskar Serpina budowy tzw. zielonych parkingów
41. Oskar Serpina wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską
42. Oskar Serpina wprowadzenia połączeń komunikacji miejskiej między dzielnicami: Zawarcie i Zakanale a dworcem
43. Oskar Serpina dodatkowego sadzenia zieleni na wybranych placach zabaw
44. Oskar Serpina utworzenia bazy informacji odnośnie umiejscowienia i godzin funkcjonowania klubow sportowych
45. Piotr Wilczewski przeznaczenia środków na remont schodów w parku Siemiradzkiego
46. Piotr Wilczewski utworzenia "Jadłodzielni"
47. Piotr Wilczewski remontu schodów przy SP 9
48. Robert Surowiec polepszenia bezpieczeństwa dla pieszych na ul.Marcinkowskiego
49. Anna Kozak utrzymania porządku przy ul. Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp.
50. Anna Kozak utrzymania porządku przy alejkach Marcinkowskiego w Gorzowie Wlkp.
51. Anna Kozak utrzymania porządku u zbiegu ul. Sikorskiego i Chrobrego w Gorzowie Wlkp.
52. Anna Kozak utrzymania porządku w okolicy dawnego poligonu przy ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.
53. Piotr Wilczewski zagospodarowania miejsc spotkań młodzieży
54. Paulina Szymotowicz połączenia Wieprzyc z ul. Myśliborską
55. Paulina Szymotowicz kontroli policji na ul. Kostrzyńskiej i Dobrej
56. Paulina Szymotowicz polityki parkingowej i komunikacji publicznej
57. Paulina Szymotowicz naprawy ścieżki rowerowej przy ul. Dobrej
58. Paulina Szymotowicz "przytulonych" lamp
59. Paulina Szymotowicz śmietników przy ul. Kostrzyńskiej i Dobrej
60. Paulina Szymotowicz chodnika oraz ścieżki rowerowej w Małyszynie
61. Jerzy Synowiec obiektów w centrum miasta pozostających w wieloletniej ruinie i szpecących miasto
62. Marta Bejnar-Bejnarowicz wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji
63. Marta Bejnar-Bejnarowicz zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 19.02.2021 r. w sprawie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań.....
64. Marta Bejnar-Bejnarowicz konsultacji społecznych z mieszkańcami Gorzowa Wlkp dot. Programu Ochrony Środowiska
65. Piotr Wilczewski remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Elektrycznych
66. Piotr Wilczewski budowy łącznika pomiędzy ścieżką rowerową łączącą ulice Walczaka, Warszawską/Jagiełły z ulicą Sikorskiego
67. Piotr Wilczewski budowy kolejnego etapu ścieżki pieszo-rowerowej nad Wartą
68. Piotr Wilczewski zabezpieczenia stalowych pomostów w starym porcie rzecznym
69. Piotr Wilczewski remontu chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego
70. Piotr Wilczewski przekazania foto pułapek wydziałom Urzędu Miasta
71. Robert Surowiec automatu na butelki plastikowe w zamian za karmę dla psów
72. Robert Surowiec dramatycznego stanu drogi dojazdowej na ROD Ustronie
73. Robert Surowiec podwyżek dla kierowców i motorniczych MZK
74. Tomasz Rafalski braku tablicy upamiętniającej przy pomniku Mickiewicza
75. Robert Surowiec oświetlenia na wybiegu dla psów na osiedlu Górczyn
76. Robert Surowiec większej ilości stojaków na rowery
77. Robert Surowiec inteligentnego oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Okulickiego
78. Robert Surowiec koszy do segregacji odpadów
79. Piotr Wilczewski studzienek telekomunikacyjnych
80. Piotr Wilczewski remontu stadionu przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
81. Piotr Wilczewski rozpoczęcia prac remontowych na stadionie przy ulicy Olimpijskiej
82. Jerzy Synowiec obiektów budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi
83. Marta Bejnar-Bejnarowicz ulicy Ryskiej
84. Marta Bejnar-Bejnarowicz wyjazdu z osiedla Europejskiego w godzinach szczytu
85. Marta Bejnar-Bejnarowicz zagospodarowania terenu osiedla Europejskiego
86. Jerzy Synowiec przebudowy ulicy Wełniany Rynek
87. Krzysztof Kochanowski ulicy Owocowej
88. Krzysztof Kochanowski nieporządku panującego wokół Stawu Błotnego na ul. Błotnej
89. Robert Surowiec otwartego boksu na os. Europejskim
90. Robert Surowiec dzikiego śmietniska przy rzece Srebrnej
91. Piotr Wilczewski remontu schodów w parku Wiosny Ludów
92. Anna Kozak nasadzeń na Trasie Siedmiu Wzgórz
93. Sebastian Pieńkowski wstrzymania robót budowlanych
94. Robert Surowiec monitoringu na Kozaczej Górze
95. Robert Surowiec obiektu bookcrossingowego
96. Jerzy Synowiec dotacji miejskiej udzielonej klubowi Stal Gorzów za rok 2020
97. Robert Surowiec nagrodzenia pracownika MZK
98. Jerzy Sobolewski studzienek i pokryw wzdłuż ulicy Chrobrego
99. Jerzy Sobolewski zainstalowania stojaków rowerowychzarośniętego placu zabaw przy Filharmonii Gorzowskiej
100. Robert Surowiec zarośniętego placu zabaw przy Filharmonii Gorzowskiej
 

Akapit nr - brak tytułu

 
Nr Nazwisko i imię Dotyczy Interpelacja lub zapytanie wraz z odpowiedzi
101. Radosław Wróblewski usunięcia uszkodzonej płyty na rogu ulic Pionierów i Sikorskiego
102. Radosław Wróblewski naprawy kostki brukowej na ulicy Łokietka
103. Piotr Wielczewski zaproszenia gorzowskich olimpijczyków do działań promocyjnych miasta
104. Radosław Wróblewski uniemożliwienia parkowania w parku przy ul.Wawrzyniaka
105. Robert Surowiec odmalowania przejścia dla pieszych przy Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie
106. Robert Surowiec wycięcia zarośli nad wartą
107. Robert Surowiec różnic płacowych w Domach Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim
108. Piotr Wilczewski prac porządkowych w parku Kopernika
109. Piotr Wilczewski rozporządzenia prezydenta Gorzowa oraz działań "Projekt Zielony Gorzów"
110. Piotr Wilczewski zwiększenia nadzoru nad inwestycją w pobliżu rzeki Kłodawki
111. Marta Bejnar-Bejnarowicz poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkół nr 14
112.
Robert Surowiec podrzucania nielegalnie odpadów pod Hotel Bulvar przez pobliskich przedsiębiorców
113. Robert Surowiec Jeziora Błotnego
114. Piotr Wilczewski zmian projektowych na stadionie lekkoatletycznym
115. Piotr Wilczewski utrzymania czystości na chodnikach
116. Piotr Wilczewski zmian w rozkładzie MZK
117. Piotr Wilczewski budowy chodnika wzdłuż ulicy Grabskiego
118. Robert Surowiec zwiększenia ilości koszy na śmieci
119. Robert Surowiec utworzenia przyspieszonych linii na terenie miasta Gorzów Wlkp.
120. Robert Surowiec utworzenia nocnych linii na terenie miasta Gorzów Wlkp.
121. Robert Surowiec opuszczonego kiosku przy ul.Dowgielewiczowej
122. Robert Surowiec tymczasowego ronda na Walczaka / Fieldorfa NIla
123. Jerzy Synowiec schodów pomiędzy ulicą Taczaka a parkingiem przy sklepie "Intermarche"
124. Halina Kunicka remontu bocznej ściany budynku przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 107
125. Marta Bejnar-Bejnarowicz zespołu proklimatycznego
126. Albert Madej stanu realizacji inwestycji
127. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Okólnej
128. Sebastian Pieńkowski budowy/remontu ul. Myśliborskiej
129. Sebastian Pieńkowski budowy ul Brukselskiej
130. Sebastian Pieńkowski budowy ul. Spichrzowej
131. Sebastian Pieńkowski nowych nasadzeń w parku Kopernika
132. Albert Madej prośba o postawienie słupa ogłoszeniowego
133. Albert Madej prośba o wymianę skrzynki na piach
134. Piotr Wilczewski remontu ulicy Danuty Siedzikówny - Inki
135. Albert Madej Młodzieżowego Domu Kultury
136. Jerzy Synowiec kibiców nie wpuszczonych na mecz ligowy piłki nożnej w Żarach
137. Piotr Wilczewski usterek drogowych i innych
138. Piotr Wilczewski dofinansowania szczepionek HPV
139. Robert Surowiec braku śmietników w parku przy Szpitalu na ul. Walczaka
140. Robert Surowiec braku śmietników oraz zaśmiecania przyTrasie Siedmiu Wzgórz
141. Robert Surowiec parkingów na ul. Teatralnej
142. Robert Surowiec zastawionych poboczy na ul. Puszkina
143. Robert Surowiec postawienia pojemników na odpady przy ul. Wróblewskiego
144. Robert Surowiec uruchomienia linii autobusowej
145. Jerzy Synowiec placu zabaw na Osiedlu Staszica
146. Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanych drzew w ramach przebudowy deptaku na Chrobrego
147. Marta Bejnar-Bejnarowicz zarządzania nasadzeniami podczas wykonywania inwestycji miejskich
148. Anna Kozak poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego
149. Anna Kozak utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przy SP nr 14 w Gorzowie Wlkp.
150. Paulina Szymotowicz wycięcia zarośli i uporządkowania chodnika przy ul. Tartacznej
151. Paulina Szymotowicz tablic informacyjnych na Starym Rynku dotyczących wykopalisk archeologicznych
152 Paulina Szymotowicz remontu chodnika przy al. 11 listopada od szkoły nr 7
153. Paulina Szymotowicz przycięcia żywopłotu przy torach tramwajowych na al. 11 listopada przy przejeździe przez tory z Wieprzyc na stację benzynową
154. Anna Kozak podejścia do pielęgnacji zieleni w donicach usytuowanych wzdłuż ul. Generała Władysława Sikorskiego i ul. Bolesława Chrobrego
155. Paulina Szymotowicz pojemników na psie odchody na "Skwerze Wolności"
156. Paulina Szymotowicz wydłużenia pracy przedszkoli do godziny 17:00
157. Paulina Szymotowicz wydłużenia pobytu na "Słowiance" dla niepełnosprawnych
158. Paulina Szymotowicz pojemników na psie odchody w rewitalizowanym "Parku Róż"
159. Marta Bejnar-Bejnarowicz rozszerzenia linii autobusowej nr 128
160. Robert Surowiec zaniedbanych placów zabaw w Przedszkolach Miejskich
161. Robert Surowiec zaniedbanego placu zabaw oraz ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 11
162. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Hawelańskiej
163. Sebastian Pieńkowski publicznych toalet
164. Sebastian Pieńkowski decyzji o warunkach zabudowy
165. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Chrobrego i ul. Mieszka I
166. Sebastian Pieńkowski remontu ul. Walczaka, ul. Zawackiej i ul. Łukasińskiego
167. Sebastian Pieńkowski budowy schodów donikąd interpelacja
168. Sebastian Pieńkowski wyposażenia nabrzeża Warty przy bulwarach dla cumujących jednostek płwających
169. Robert Surowiec przedłużenia utworzonej linii autobusowej nr 128
170. Robert Surowiec martwych drzew w porcie rzecznym
171. Robert Surowiec zapadającego się chodnika na ul. Wełniany Rynek
172. Robert Surowiec zalegających odpadów na ul. Borowskiego
173. Robert Surowiec wykonania podjazdu pod drzwi wejściowe do klatki
174. Krzysztof Kochanowski ulicy Sosabowskiego
175. Paulina Szymotowicz Gorzowskich Wiadomości Samorządowych
176. Jerzy Synowiec działającej niegdyś w Gorzowie spółki "Salomon Energy"
177. Piotr Wilczewski przesunięć budżetowych
178. Piotr Wilczewski remontu szyn kolejowych
179. Piotr Wilczewski remontu przejść podziemnych na ulicy Piłsudskiego i Górczyńskiej
180. Piotr Wilczewski remontu ścieżek w północnej części parku Kopernika
181. Piotr Wilczewski remontu ścieżek w parku Górczyńskim
182. Piotr Wilczewski napraw w parku Siemiradzkiego
183. Sebastian Pieńkowski wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
184. Jerzy Synowiec nowych nasadzeń w centrum miasta
185. Paulina Szymotowicz śmieci przy ulicy Dobrej i ulicy Folwarcznej
186. Radosław Wróblewski kształcenia dzieci i młodzieży cudzoziemców w Gorzowie Wlkp.
187. Krzysztof Kochanowski ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Żwirowej
188. Marta Bejnar-Bejnarowicz planowanej wycinki naturalnego parku kieszonkowego przy ulicy Ryskiej
189. Jerzy Synowiec naprawy nawierzchni ulicy Marcinkowskiego
190. Jerzy Synowiec remontu ulic Chrobrego i Mieszka I interpelacja
191. Anna Kozak kosztów obsługi prawnej szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. interpelacja
192. Anna Kozak budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na osiedlu Staszica interpelacja
« powrót do poprzedniej strony